Confidence

ESET crackme

“ESET crackme” jest niewielkim programem sprawdzającym umiejętności inżynierii wstecznej. Zadanie polega na znalezieniu poprawnego hasła w specjalnie przygotowanym pliku wykonywalnym. Pierwsza osoba, która wyśle poprawne hasło na adres praca@eset.pl, wygrywa.

Konkurs rozpocznie się o godzinie 12:30 w piątek, 15. maja.

Wraz z rozwiązaniem prosimy podesłać krótką informację o sobie.